ESCAPEGAME / Sant Celoni

VIRUS

EN BUSCA DE LA VACUNA

ꟼɘɿ ɒɔɔɘbiɿ ɒlƨ ɒɿxiuƨ bɘl lɒdoɿɒƚoɿi ƚ’ʜɒƨ b’ibɘnƚiʇiɔɒɿ ɒmd ɘl ƚɘu qɒƨƨwoɿb. Ƨi no ɘl ɿɘɔoɿbɘƨ ɘl qoƚƨ ɿɘɔuqɘɿɒɿ ɘnviɒnƚ un ɔoɿɿɘu ɒ lɒdoɿɒƚoɿi.ƨƚɔɘloni@ƚoqqlɒyɘvɘnƚƨ.ɔom

PASSWORD